Normen en Waarden

Normen en waarden beleid v.v. Acht

Maatstaf voor opvattingen welke wenselijk zijn en worden nagestreefd.

Inleiding
Sporten doe je voor je plezier. V.v. Acht wil ieder lid, in een veilig sportklimaat, de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten. Wij willen aantrekkelijke voorwaarden creëren, waardoor het voor zowel de jeugd als volwassenen mogelijk is zich verder te ontwikkelen in de voetbalsport.

Waardering
Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor de club. Zij doen dit veelal met veel inzet en belangeloos. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!

Uitgangspunten
Het normen en waarden beleid is erop gericht excessen te voorkomen en indien die zich toch onverhoopt voordoen corrigerend en preventief op te treden. Een gedragscode voor leden, vrijwilligers (leiders, trainers), ouders en bezoekers zijn hierin belangrijk. Deze gedragscode is een afgeleide van het KNVB-convenant en is erop gericht de voetbalsport met zo veel mogelijk plezier te beleven.

Om een veilig sportklimaat te kunnen waarborgen voor een speler zijn er naast deze gedragscode voor iedere vrijwilliger in het algemeen en leiders, trainers in het bijzonder, aanvullende gedragsregels van toepassing. Deze zijn hieronder terug te vinden onder “Gedragsregels voor een veilig sportklimaat”.

Gedragsregels
Gedragsregels algemeen:

 • Respect voor anderen is essentieel;
 • Gastheerschap voor bezoekende clubs, toeschouwers en scheidsrechters;
 • Respect voor ieders eigendommen;
 • Geen bovenmatig alcoholgebruik en geen gebruik van alcohol buiten de kantine en het terras;
 • Afval, met hetzelfde gemak gooi je het in de afvalbak. Eventueel achtergelaten afval deponeren in de daarvoor bestemde afvalbak;
 • Iedere bezoeker kan op afwijkend gedrag aangesproken worden door een afgevaardigde van v.v. Acht en dient eventuele corrigerende opdrachten op te volgen.

Gedragsregels leden:

 • Als speler ben je een voorbeeld voor anderen. Toon goede omgangsvormen, wees je zelf er van bewust dat je v.v. Acht vertegenwoordigt!;
 • Geen gebruik van alcohol voor het voetballen. Je bent matig in het gebruik van alcohol en tabak. Verdovende middelen zijn ten strengste verboden;
 • Geen alcohol op het veld of in de kleedkamer. In de kleedkamers wordt niet gerookt;
 • Geen alcoholgebruik voor personen onder 18 jaar;
 • Fietsen, auto’s en tassen op de hiervoor aangewezen plaatsen zetten;
 • Laat kleedkamer en kantine netjes achter;
 • Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue;
 • Zowel in als buiten het veld gebruik je geen grove taal, beledig je niemand en vloek je niet;
 • Je komt gemaakte afspraken na en informeert anderen indien men deze niet na kan komen. Spreek elkaar aan op het niet nakomen van afspraken of regels;
 • Geef je mening op de juiste plaats en tegen de juiste personen. Praat met elkaar en niet over elkaar. Anderen worden hierop zo nodig aangesproken;
 • Toon respect voor je tegenstander en blesseer hem/ haar niet opzettelijk;
 • Je vernedert niemand in woord of gebaar;
 • Je accepteert de leiding van je elftal, het bestuur, de trainer en de scheidsrechter;
 • Je gedraagt je bij uitwedstrijden als gast en bij thuiswedstrijden als gastheer;
 • Voor de wedstrijd geven de beide teams elkaar een hand (D-, E- en F-pupillen);
 • Na afloop worden de scheidsrechter en assistent-scheidsrechters bedankt voor de leiding (in ieder geval minimaal door de aanvoerder);
 • Elkaar positief corrigeren en coachen en niet afvallen. Speel als team;
 • Je bent lid van een vereniging, niet van een team. bent (mede) verantwoordelijk voor ballen, kleding, kleedkamers e.d. (bijv. van de club in bruikleen ontvangen kleding mag alleen tijdens wedstrijden worden gedragen en moet na afloop van het seizoen compleet, heel en gewassen worden ingeleverd). Wees zuinig op de spullen van de vereniging;
 • Pesten, discriminatie, vernielingen (van spullen van de vereniging of anderen), diefstal e.d. worden niet geaccepteerd.

Regels voor vrijwilligers (leiders, trainers):

Algemeen

 • Complimenten en aanmoedigingen zijn altijd welkom;
 • Vermijdt voetbaltermen uit de eredivisie;
 • Zowel in als buiten het veld gebruik je geen grove taal, beledig je niemand en vloek je niet;
 • Geef geen commentaar op de spelleiding;
 • Blijf op tenminste afstand van 6 meter van de doelen;
 • Sta niet binnen de lijnen, Het speelveld is van de spelers;
 • Elkaar informeren, luisteren kortom open en eerlijk communiceren (dus niet over maar met elkaar);
 • Duidelijke regels en eisen vaststellen en handhaven o.a. met betrekking tot op tijd aanwezig zijn, afmelden voor trainingen en wedstrijden, omgang met materialen en kleedkamers, douchen e.d.;
 • Sportiviteit en fair play staan bij v.v. Acht hoog in het vaandel;
 • Grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie wordt niet getolereerd;
 •  Niet roken binnen de omheining van het veld en kleedkamers;
 • Openstaan voor alle geledingen binnen de vereniging;
 • Een stimulerende en uitdragende rol aannemen;
 • Een voorbeeldfunctie vervullen, wees bewust van het feit dat elke vrijwilliger een ambassadeur is van v.v. Acht!;
 • Trachten de werklast zoveel mogelijk te verdelen;
 • Verder kijken dan alleen de eigen afdeling of het eigen elftal;
 • Spelers leren omgaan met teleurstellingen en corrigeren;
 • Op tijd aanwezig zijn (minimaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd);
 • Goede ontvangst van gasten en nette afhandeling;
 • Optimale communicatie naar alle geledingen;
 • Controle op zaken als kleedkamers schoon achterlaten, douchen, omgang met medespelers, tegenstanders, leiding en materialen;
 • Waardering geven en ontvangen;
 • Het bieden van goede en zo optimaal mogelijke randvoorwaarden;
 • Voor aanvang van de wedstrijd geven de spelers van beide teams elkaar een hand (in eerste instantie wordt hier bij de D-, E- en F-pupillen mee gestart).

Regels voor ouders/toeschouwers:

 • Complimenten en aanmoedigingen zijn altijd welkom. Blijf positief (juist bij verlies, volgende keer beter). Ook ouders/toeschouwers vertegenwoordigen v.v. Acht;
 • Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee kijken;
 • Wees enthousiast en steun uw zoon of dochter en de medespe(e)l(st)ers zowel bij wedstrijden als andere verenigingsactiviteiten;
 • U kunt benaderd worden in verband met een roulatie schema in verband met vervoer naar uitwedstrijden;
 • In sommige teams kan het voorkomen dat de teamkleding bij toerbeurt gewassen moet worden;
 • De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u niet met de leiding;
 • Een voetbalclub is geen kinderopvang;
 • Steun de door de vereniging aan uw kind gestelde regels als op tijd komen (bij wedstrijden minimaal 30 minuten voor aanvang), tijdig afmelden (voor wedstrijden en trainingen), het seizoen afmaken, douchen e.d.;
 • Aandacht voor het feit dat voetbal een teamsport is en afzeggen dus slechts aan de orde is als het echt niet anders kan;
 • Laat het coachen over aan de coach en het trainen aan de trainer.

Voor vragen en/of opmerkingen of het melden van een overtreding van bovenstaande gedragsregels heeft vv Acht een Normen en Waarden commissie. In deze commissie hebben zitting:

John van Kemenade (j.kemenade41@upcmail.nl)
Christian Hermans (christian.hermans@outlook.com)
Paul van Elzakker (paulvanelzakker8@gmail.com)

Voorlopige indelingen 2024-2025 jeugd

De voorlopige teamindeling van de jeugd voor het seizoen 2024-2025 is gereed. Klik hier om de teamindeling te bekijken. Ook dit seizoen hebben de coördinatoren in samenwerking met de trainers van de huidige teams weer geprobeerd een zo goed mogelijke indeling te maken, waarin ieder kind tot zijn/haar recht komt. […]

Lees meer

Penaltybokaal

Op een gezellige zondagmiddag (2 juni) heeft het 2de van vv Acht de finale bereikt voor promotie naar de 1e klasse! Direct na deze wedstrijd kon het veld klaargemaakt worden voor de Penaltybokaal 2024. Er zouden 14 teams starten, helaas is er 1 team niet komen opdagen!!! Er werd op […]

Lees meer

Schema trainingstijden (update februari 2024)

Met ingang van maandag 12 februari 2024 is een gewijzigd schema voor de trainingen van toepassing. Klik hier voor het schema.

Lees meer
 

Hoofdsponsor

M Heezen BV M Heezen BV M Heezen BV

Partners

De Mispelhoef Bakermans Best Band Labro verpakkingen Van der Steen Schoonmaakbedrijf Raap Elektro en Bouwservice Brabant Sport 2000 Strik Creemers en Partners Lux Cernit Groenprojecten WTB W Techniek Brabant

SterSponsors

Turbo 2000 Kinderopvang Dikkie & Dik ZND Nedicom MCB Direct Hesta Wijkman PHC Elk Aannemersbedrijf van Rijswijck Bubbelkoning Coolworld Heatworld SRP ZUID BV