Huisreglement

HUISREGLEMENT
van voetbalvereniging Acht
gevestigd te Acht – Eindhoven
Deze regels gelden (indien van toepassing) zowel voor de kantine als voor de rest van het Sportpark

Onmatig alcoholgebruik, drugsgebruik en bij wet en regelgeving verboden gebruik en bezit van drank en drugs zijn strijdig met de doelstellingen en principes van voetbalvereniging Acht.
Aan allen die bij de verenigingsactiviteiten betrokken zijn wil v.v. Acht een zo gezond en veilig mogelijke omgeving bieden.

Daartoe gelden op dit gebied de volgende regels:

 • Het is niet toegestaan onder invloed van alcohol aan v.v. Acht gerelateerde wedstrijden en trainingen deel te nemen.
 • Personen die op het terrein of in de gebouwen van v.v. Acht  alcohol gebruiken, worden te allen tijde geacht dat zonder overlast voor anderen en zonder wanordelijk of ander onaanvaardbaar gedrag te doen.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte (alcoholhoudende) drank te gebruiken in de kantine van de vereniging.
 • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte (alcoholhoudende) drank elders (bijvoorbeeld in de kleedaccommodatie) te gebruiken dan in de kantine of op het terras.
 • Sterke drank wordt niet verstrekt aan gasten jonger dan 18 jaar.
 • Zwak alcoholhoudende drank (o.a. bier) wordt niet verstrekt aan gasten jonger dan 18 jaar.
  • Sancties met betrekking tot het alcoholbeleid:
   • Constateert de kantinebeheerder dat het alcoholbeleid wordt overtreden dan spreekt hij/zij de betreffende persoon aan en geeft een laatste waarschuwing af;
   • 1e  overtreding: 4 wedstrijden fluiten bij de E en F jeugd;
   • 2e overtreding: 1 wedstrijd schorsing;
   • 3e overtreding: royement van lidmaatschap.

   Afhankelijk van omstandigheden zijn er mogelijkheden om alternatieve straffen op te leggen. Dit gebeurt in overleg met het voltallige bestuur.

 • Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  • Jeugdleiders, trainers en andere begeleiders van jeugdelftallen tijdens het uitoefenen van hun functie.
  • Personen die fungeren als chauffeur bij vervoer van spelers.
 • De dienstdoende leidinggevende of barmedewerker kan vragen naar een geldig leeftijdsdocument, het tonen hiervan is dan verplicht.
 • Het Bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer gaan deelnemen, verstrekking van alcoholhoudende drank kan worden geweigerd.
 • Het is ten alle tijden verboden om zich achter de bar, in de keuken of het magazijn van de kantine te bevinden zonder dat hiervoor door de dienstdoende leidinggevende toestemming is verleend.
 • Het is verboden om drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
  Het is verplicht om medewerking te verlenen bij controle op drugsbezit.
 • Het is niet toegestaan om te roken:
  • Per 1 juli 2008 wordt de hele sportsector tegelijk met de horeca rookvrij, roken is vanaf genoemde datum in onze gehele accommodatie (kantine, kleedkamers, vergaderruimtes enz.) niet meer toegestaan!
 • Het is niet toegestaan om:
  • glaswerk mee naar buiten te nemen
  • geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving van de kantine
  • diefstal of vernielingen te plegen.
 • In principe kan (en mag) elk lid van voetbalvereniging Acht toezicht houden op genoemde huisregels en het naleven hiervan.
  Bij het constateren van een overtreding van onze regels is het lid ten alle tijde bevoegd dit te melden aan leden van het Hoofdbestuur of de Jeugdcommissie.
 • Daar waar zich situaties voordoen waarin dit Huisreglement niet voorziet is de dienstdoende leidinggevende of een Bestuurslid gemachtigd naar eigen inzicht een besluit te nemen.
  Als bezoeker / gast dient u hieraan altijd gehoor te geven!
 • Sancties welke genomen zullen worden bij overtreding van onze Huisregels zijn vastgelegd in de bijlage overzicht sancties.
 • De openingstijden van de kantine zijn:
   • Dinsdag         20.00 – 23.30 uur
   • Donderdag     20.00 – 24.00 uur
   • Zaterdag       09.00 – 19.00 uur
   • Zondag         09.00 – 21.00 uur

Sancties t.a.v. alcohol-/rook- en drugsbeleid voor v.v. Acht

Alcohol/Roken
Bij een eerste overtreding van de regels met betrekking tot het alcohol-/rookbeleid volgt een waarschuwing en kennisgeving aan -voor zover van toepassing- ouders, bestuur, kantinecommissie, coaches, jeugdcommissie en technische commissie. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kunnen bij een eerste overtreding zwaardere sancties worden opgelegd. Bij overlast en wanordelijk of ander onaanvaardbaar gedrag vindt tevens verwijdering van het terrein en uit de gebouwen van v.v. Acht plaats.
Bij een herhaalde overtreding volgt een nadere sanctie. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan dit zijn: (een aan tijd en/of voorwaarden gebonden) verwijdering van het terrein en uit de gebouwen van v.v. Acht, een (aan tijd gebonden) speelverbod, schorsing van het lidmaatschap, ontzetting uit het lidmaatschap, een andere gepast geachte sanctie of combinatie van voorgaande sancties.

(Soft- of hard)drugs

1. Gele kaart
Bij een eerste overtreding van de regels met betrekking tot (soft- of hard)drugs volgt in principe een waarschuwing (gele kaart) en kennisgeving aan -voor zover van toepassing- ouders, bestuur, kantinecommissie, coaches, trainers, en technische commissie. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan bij een eerste overtreding ‘n zwaardere sanctie worden opgelegd.
2. Rode kaart
Bij een herhaalde overtreding volgt een (aan tijd gebonden) speelverbod, schorsing van het lidmaatschap of ontzetting uit het lidmaatschap en de toegang tot het sportpark van
v.v. Acht.
Indien er sprake is van handel in (soft- of hard)drugs, wordt, naast genoemde sancties, de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.

Bestuur v.v. Acht, mei 2008

Sluiting sportpark

In verband met de zomerstop is het sportpark gesloten van maandag 5 juli tot en met zondag 1 augustus. Geniet van de vakantie!

Lees meer

Eind BBQ (in dit geval Begin BBQ): 26 september

Zondag 26 september vindt de Eind BBQ (dit seizoen verplaatst naar het begin van het seizoen i.v.m. corona) plaats. Alle senioren- en jeugdleden vanaf JO19 die afgelopen seizoen lid waren, vrijwilligers en partners (let wel: geen vrienden!) zijn hierbij van harte welkom. Voor vlees en drank (geen mix-drank) zorgt de […]

Lees meer

Samen hangen wij Acht vol

Een ludieke actie van onze club “Samen hangen wij VV Acht vol”, zijn er leden zelf in staat of via hun werkgever om VV Acht te sponsoren. Wij hebben nog enkele plaatsen op het hoofdveld te vergeven. De club betaald eenmalig de kosten voor de aanschaf van het bord. Stuur […]

Lees meer
 

Hoofdsponsor

M Heezen BV M Heezen BV M Heezen BV

Partners

De Mispelhoef Bakermans Best Band Labro verpakkingen Van der Steen Schoonmaakbedrijf Hoppenbrouwers techniek Raap Elektro en Bouwservice Brabant Sport 2000 Strik Creemers en Partners

SterSponsors

Turbo 2000 Kinderopvang Dikkie & Dik ZND Nedicom MCB Direct Hesta Wijkman PHC Liebreks Aannemersbedrijf van Rijswijck Bubbelkoning Coolworld Heatworld