Aanmelding

Inschrijfformulier nieuw lid/wachtlijst
Nieuwe leden van 16 jaar en ouder, die voorheen geen lid waren van een andere vereniging, dienen een nummer van een identificatiebewijs door te geven:
CLUBKLEUREN Rood shirt, zwarte broek, rode kousen
ACCOMMODATIE Sportpark “De Leeuwenkuil”, Amstelstraat 1a, 5626 BX Acht, telefoon (040) 2621787
INFORMATIE Zie onze internetsite www.vvacht.nl of stuur een mail naar info@vvacht.nl
CONTRIBUTIE
Mini’s: 16,25 inschrijfgeld (éénmalig; tevens 1e kw.)
  15,00 per kwartaal
Jeugd onder 8 t/m jeugd onder 13: 33,75 per 3 maanden
Jeugd onder 14 t/m jeugd onder 19: 37,50 per 3 maanden
Senioren: 50,00 per 3 maanden
De genoemde bedragen kunnen jaarlijks worden geïndexeeerd.


Bij vooruitbetaling te voldoen per automatische incasso.
Zonder machtigingsformulier wordt het formulier niet in behandeling genomen.
Nieuwe leden zijn, wanneer men het lidmaatschap in de loop van het 1e seizoen wil beëindigen, de
contributie voor het gehele seizoen verschuldigd.


Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming om de gegevens van uw (stief/pleeg)kind door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid, het publiceren van foto’s en filmpjes op internet, het opnemen van mijn (pas-, team)foto op de website en verklaart er bekend mee te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook ter beschikking stelt voor reclame-, marketing- en onderzoeksactiviteiten.

Uitsluitend jeugdleden

Om enig inzicht te krijgen in de achtergronden van de leden van de vereniging, volgen hierna enkele
vragen. Beantwoording hiervan geschiedt uiteraard op vrijwillige basis.
Kijk ook naar onze Privacy policy

Vrijwilligers

In onze vereniging is behoefte aan vrijwilligers voor diverse aktiviteiten. Bent u bereid/in staat daartoe een bijdrage te leveren?
uur
keer
Hebt u nog voorkeur voor:
Voor welke werkzaamheden of verenigingsactiviteiten hebt u bijzondere belangstelling?

Doorlopende machtiging SEPA

Naam v.v. Acht
Adres Amstelstraat 1a Postcode: 5626 BX Woonplaats: Eindhoven
Land Nederland
Incassant ID NL47ZZZ402363260000
Reden betaling contributie en/of eventuele door de KNVB in rekening gebrachte boetes
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan v.v. Acht om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van v.v. Acht. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
* Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN

Voorlopige indelingen 2024-2025 jeugd

De voorlopige teamindeling van de jeugd voor het seizoen 2024-2025 is gereed. Klik hier om de teamindeling te bekijken. Ook dit seizoen hebben de coördinatoren in samenwerking met de trainers van de huidige teams weer geprobeerd een zo goed mogelijke indeling te maken, waarin ieder kind tot zijn/haar recht komt. […]

Lees meer

Penaltybokaal

Op een gezellige zondagmiddag (2 juni) heeft het 2de van vv Acht de finale bereikt voor promotie naar de 1e klasse! Direct na deze wedstrijd kon het veld klaargemaakt worden voor de Penaltybokaal 2024. Er zouden 14 teams starten, helaas is er 1 team niet komen opdagen!!! Er werd op […]

Lees meer

Schema trainingstijden seizoen 2024-2025

Met ingang van maandag 15 juli is voor alle teams het schema “Trainingstijden seizoen 2024-2025” van toepassing. Klik hier om het schema te bekijken.

Lees meer
 

Hoofdsponsor

M Heezen BV M Heezen BV M Heezen BV

Partners

De Mispelhoef Bakermans Best Band Labro verpakkingen Van der Steen Schoonmaakbedrijf Raap Elektro en Bouwservice Brabant Sport 2000 Strik Creemers en Partners Lux Cernit Groenprojecten WTB W Techniek Brabant

SterSponsors

Turbo 2000 Kinderopvang Dikkie & Dik ZND Nedicom MCB Direct Hesta Wijkman PHC Elk Aannemersbedrijf van Rijswijck Bubbelkoning Coolworld Heatworld SRP ZUID BV